Konferencja "Inwestuj w SIB"

"Zaangażowanie inwestora we współtworzenie tej innowacji społecznej być może pozwoli w przyszłości wprowadzić na polski rynek doskonałe narzędzie, które pozwoli osobom z zadłużeniem czynszowym wyjść z życiowego impasu."

Pod koniec listopada Stadion Energa Gdańsk gościł uczestników inspirującego wydarzenia łączącego świat biznesu z pozytywnymi inicjatywami społecznymi. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Grupy LPP, Grupy Ergo Hestia, Banku Ochrony Środowiska i Totalizatora Sportowego.

Innowacyjny projekt ma pomóc wprowadzać na polski rynek nowatorskie narzędzia pozwalające osobom borykającym się z zadłużeniami czynszowymi odzyskać kontrolę nad własną sytuacją finansową. Spotkanie posłużyło nie tylko prezentacji dotychczasowych efektów pracy, ale stało się również okazją do wzajemnych konsultacji i wymiany doświadczeń.

Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Włączenie w jego rozwiązanie takich podmiotów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS wydaje się czymś oczywistym. Pytanie tylko o sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku – nam chodzi o stworzenie i wypracowanie najlepszych.

Przedstawiony podczas konferencji model inwestowania opiera się na założeniach Social Impact Bond (SIB), czyli na Obligacjach o Wpływie Społecznym oraz Sharing economy. Tematy te pokazują, jak ważna jest prewencja i interwencja we wczesnej fazie pojawienia się problemu społecznego.

Więcej o inicjatywie: tutaj

Newsletter

Formularz kontaktowy